Úvod / Informácie / Ochrana osobných údajov
Tlačiť

Ochrana osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR potvrdilo spoločnosti Cosmetic Trade s.r.o. registráciu informačného systému osobných údajov s prideleným registračným číslom - zatiaľ nebolo pridelené, registrácia prebieha.

Spoločnosť Cosmetic Trade s.r.o. nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti Cosmetic Trade s.r.o. tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru www.parfumeriaeva.sk. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť Cosmetic Trade s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Cosmetic Trade s.r.o. za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Spoločnosť Cosmetic Trade s.r.o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Cosmetic Trade s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Tieto podmienky sú platné od 4.4.2014.

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

fe5433b9e95d63b2e27ef7e495c907d8
4fc11fcf66b725adebe5a0036f9593a4
5bb9d897767f3a4f463df374dcf9689b